İçeriğe geç →

Hayatı

O, müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib (Allah ondan hoşnut
olsun)’in oğlu, Şehid İmam Hüseyin’in oğlu, İmam
Ca’feru’s-Sâdık’ın oğlu, İmâm Mûsâ’l-Kâzım’ın oğlu, Seyyid
İbrahimu’l-Murtazâ’nın oğlu, Seyyid Mûsâ’s-Sâni’nin
oğlu, Seyyid Ahmed’in oğlu, Seyyid Hüseyin’in oğlu Seyyid
Hasan’ın oğlu, Seyyid Ebû’l-Kâsım Muhammed’in oğlu
Seyyid Mehdi’nin oğlu, “Rifâ’a” lakabının verildiği Seyyid
Hasan’ın oğlu, Seyyid Ali’nin oğlu, Ahmedu’l-Murtaâ’nın
9 Bir tarikatın ulusu demektir. Gavs’ten sonra gelir. Allah’ı hususi bakışına
mazhar olan yer.

Menakibü’l-Ârifin, Tahsin Yazıcı, T.T.K. Yayın,1961, c. I, s. 598.(Çev.)
 Samarrâî  es-Seyyid Ahmed er-Rıfâî  26
oğlu, Seyyid Ebû’l-Fevârisi’l-Hazım Ali’nin oğlu, Seyyid
Sâbit’in oğlu, Seyyid Yahya’nın oğlu, Seyyid Sultan Ali’nin
oğlu, âlimlerin lideri Seyyid Ahmed’dir.

Kategori: Genel

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir